Программа IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства»

vbfh5З 05 по 06 листопада на базі Карпатського університету імені Августина Волошина відбудеться IХ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні та духовні чинники консолідації української держави, нації та суспільства», приурочена до 95-річчя відродження прабатьківської Української Автокефальної Православної Церкви та 25-річчя обрання Першого Патріарха УАПЦ, Святійшого Мстислава Скрипника.

Мета конференції. Міжнародні науково-практичні конференції вже дев'ятий рік поспіль проходять на базі Карпатського університету імені Августина Волошина з метою актуалізації найбільш проблемних питань розвитку українського цивілізаційного простору. Першочерговим завданням конференції є підтримка концептуальної основи до розкриття проблем ґенези Української Церкви та Держави; розбудови на давньоукраїнських землях первинних церковних інституцій; тенденцій націєтворення і національного державотворення з найдавніших часів по сьогодення в контексті багатовікового розвитку і становлення української цивілізації. Дослідницький акцент спрямовується у бік проведення наукової популяризації аналізу витоків української державності, нації та їх автохтонності, а також поширення християнства в Україні з початку І століття Р.Х.

Протягом попередніх років була доведена наукова значимість та дієвість проведення тематичних міжнародних конференцій. Теперішній науковий захід, передусім спрямований на відновлення духовно-історичної послідовності у процесах поширення християнської віри на давньоукраїнських землях у контексті церковного будівництва, культурного розвитку, національного самовизначення і державотворення.

Практичний вимір конференції полягає у визначенні перспектив українського цивілізаційного простору в умовах кризовості українського суспільства, зовнішніх військово-політичних загроз і глобальних викликів сучасності.

Місце проведення: Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Гойди, 4
Форми участі в роботі конференції:
• безпосередня (приїзд на конференцію),
• заочна (надіслати доповідь).
Робочі мови конференції:
• українська,
• російська,
• англійська.

Матеріали конференції ввійдуть до тематичного серійного збірника наукових праць «Україна–Цивілізація», Том 4. Передбачається виключно електронна версія збірника.

Міжнародна науково-практична конференція включена до «Плану проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році» МОН України (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 14.1/10-158 від 04.02.2015 р.)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова організаційного комітету:
Блаженнійший Макарій Малетич, Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви.
Голова організаційного комітету:
Преосвященнійший Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською єпархією УАПЦ, ректор КаУ та УБА, президент МАБН, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, академік.
Відповідальний секретар організаційного комітету:
Гайданка Євгеній Іванович, проректор з наукової та методичної роботи КаУ, доктор філософії, кандидат політичних наук, доцент.

Члени організаційного комітету:
Сіка Валерія Василівна, віце-ректор КаУ, доктор філософії, доцент.
Стрельбицький Микола Павлович, віце-президент МАБН, доктор юридичних наук, професор, академік.
Чіхладзе Микола Важаєвич, доктор економічних наук, доктор теології, професор, Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія).
Мельков Андрій Сергійович, Президент Інституту сучасних гуманітарних досліджень, доктор теологічних наук, кандидат філологічних наук, професор Російської Академії Мистецтвознавства (м. Москва, Росія).
Лагутов Микола Вікторович, ректор Національного гуманітарного інституту соціального управління, доктор теологічних наук, доктор психологічних наук, професор, Президент Академії гуманітарних та суспільних наук (м. Сергієв-Посад, Росія).
Протоієрей Ян Шафін, декан православного богословського факультету Пряшівського університету у м. Пряшів, доктор теології, доктор філософії, професор (м. Пряшів, Словаччина).
Кардон Ласло, доктор з державно-правових наук, адвокат, член президії МАБН (м. Будапешт, Угорщина).
Захарін Сергій Володимирович, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку (м. Київ), доктор економічних наук, професор.
Токар Маріан Юрійович, директор Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики (м. Ужгород), кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і державного управління ДВНЗ «УжНУ».
Урста Сергій Васильович, декан Української Богословської Академії КаУ, доктор богословських наук, доцент, член-кореспондент МАБН.
Драшковці Арпад-Роберт Арпадович, декан гуманітарно-економічного факультету КаУ, доктор юридичних наук, доцент.
Шимко Олена Володимирівна, проректор з міжнародних питань КаУ, голова Закарпатського осередку Наукового товариства імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент МАБН.
Артьомова Майя Георгіївна, директор Науково-дослідного інституту богослов'я, філософії та аналітики КаУ, доктор філософських наук, професор, вчений секретар МАБН.

Під час конференції передбачено проведення таких заходів:
05 листопада:

 відкриття конференції;
 пленарне засідання;
 секційні засідання;
 святковий фуршет.

06 листопада:

 проведення зустрічі «за круглим столом», присвяченого проблематиці та перспективам європейського цивілізаційного вибору України;
 закриття конференції;
 екскурсія по м. Ужгород.

Тематика конференції буде розглядатися на таких секційних засіданнях:

СЕКЦІЯ 1. Проблематика досягнення національної єдності України та питання націєтворення у філософському дискурсі.

СЕКЦІЯ 2. Духовно-релігійні основи та історія розвитку Українського Православ'я.

СЕКЦІЯ 3. Сучасність та перспективи українського національного державотворення: історичний та політичний аспекти.

СЕКЦІЯ 4. Актуальні проблеми розбудови правової держави: Україна та зарубіжний досвід.

СЕКЦІЯ 5. Пріоритетні напрями розвитку економіки України в умовах євроінтеграції та регіонального співробітництва.

СЕКЦІЯ 6. Психолого-педагогічна складова освітнього процесу в контексті реформування та інноваційних підходів.

Збірник наукових праць формується за відповідними тематичними/секційними напрямами:

● секція 1: філософські науки;
● секція 2: богословські науки;
● секція 3: історичні, політичні науки;
● секція 4: юридичні науки;
● секція 5: економічні науки;
● секція 6: психологічні, педагогічні науки.

Для участі у роботі конференції необхідно:

1. Надіслати на електронну адресу оргкомітету персональну заявку на участь у роботі конференції.

Стандартизована форма заявки на участь у роботі конференції додається до інформаційного листа.
Анкета підписується українською мовою і включає прізвище та ініціали учасника, наприклад: Іванов_І.І._Анкета.
Заповнену анкету-заявку потрібно надіслати на електронну адресу оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
До участі у роботі конференції включатимуться лише ті особи, які надіслали анкету-заявку не пізніше 30 жовтня 2015 року.

2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету матеріали конференції у форматі наукових статей.

Стаття має бути підготовлена однією з робочих мов конференції й надіслана на електронну адресу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Документ доповіді підписується таким чином: Іванов_І.І._Стаття.
Крайнім строком подачі матеріалів є 30 жовтня 2015 року.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

 загальний обсяг доповіді не повинен перевищувати 12 сторінок;
 формат доповіді: А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1 см, переноси слів не допускаються;
 посилання у тексті оформляються у квадратних дужках зі вказівкою порядкового номеру використаного джерела та відповідних сторінок, наприклад: [5, с. 178];
 усі рисунки, схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в текст строго в межах зазначених вище розмірів сторінки.

 список літератури подається наприкінці статті за абеткою (спочатку – кириличною, потім – латинською). Всі позиції у списку використаної літератури мають бути оформлені відповідно до чинних бібліографічних вимог (Бюлетень ВАК України, №3, 2008 (Форма 23).

Порядок подачі матеріалів конференції:

 у лівому верхньому куті виділеним (жирним) шрифтом зазначається назва секції і порядковий номер відповідно до переліку;
 через один інтервал у лівому верхньому куті виділеним (жирним) шрифтом наводиться оригінальне УДК статті;
 через один інтервал по центру великими буквами виділеним (жирним) шрифтом вказується назва доповіді;
 через один інтервал виділеним (жирним) шрифтом подається інформація про автора, яка включає такі обов'язкові елементи:
• прізвище, ім'я, по батькові (повністю);
• науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
• для здобувачів наукового ступеня відповідний статус пошукувача – аспірант, пошукувач;
• вищий навчальний заклад, в якому навчається або працює автор;
• у випадку відсутності освітньої діяльності, подається установа та відповідна посада автора, без зазначення ВНЗ;
 через два інтервали подається текст доповіді;
 після закінчення тексту доповіді через один інтервал подаються ПІБ автора/авторів, назви доповіді, тексти анотацій (не більше 100 символів), ключові слова (не більше семи) відповідно українською, російською, англійською мовами;
 після подачі ПІБ автора/авторів, анотацій та ключових слів доповіді через один інтервал виділеним (жирним) шрифтом зазначається «Література»;
 після слова «Література» без інтервалу подається перелік використаних джерел в алфавітному порядку.

3. Надіслати на електронну адресу оргкомітету електронну копію сплати організаційного внеску.

Організаційний внесок у розрахунку на одного учасника конференції складає 150 грн. і включає такі кошторисні витрати оргкомітету:

• редагування збірника наукових праць;
• розміщення та зберігання матеріалів конференції на тематичних інтернет-ресурсах;
• святковий фуршет.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції слід сплатити за такими реквізитами:

Одержувач: ПВНЗ «Карпатський університет імені Августина Волошина»,
Ідентифікаційний код: 31477568
Розрахунковий рахунок: 26009017000193,
АТ «КомІнвестБанк»
МФО 312248,
обов'язкова помітка «За участь у міжнародній конференції КаУ».

Після здійснення оплати відскановану копію квитанції слід надіслати на електронну адресу оргкомітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Копія квитанції підписується українською мовою і обов'язково включає прізвище та ініціали учасника, наприклад: Іванов_І.І._Квитанція.

Також учасникам конференції необхідно заздалегідь подбати про власні кошторисні витрати за наданими згідно заявки послугами (нічліг, харчування).

Оргкомітет у відповідності до заявок на участь у конференції гарантує розміщення учасників конференції у готелях м. Ужгорода («Закарпаття», «Атлант», «Ужгород»).

Мінімальні витрати за 1 добу проживання складають (станом на 01.09.2015 року):
а) у одномісному номері готелю «Закарпаття» / «Атлант» / «Ужгород» відповідно:
250 / 315 / 489 грн.;
б) у двомісному номері готелю «Закарпаття» / «Атлант» / «Ужгород» відповідно:
295 / 485 / 689 грн.

Контактна адреса:
88000 Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Гойди, 4
Карпатський університет імені Августина Волошина
тел./факс: +38 (0312) 61– 29– 45

Контактна особа:
Гайданка Євгеній Іванович,
проректор з наукової та методичної роботи,
моб. тел.(050) 166 – 39 – 65
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Інформаційна підтримка:
Карпатський університетімені Августина Волошина:http://www.kau.com.ua..
Українська богословська академія Карпатського університету: http://www.uuba.org.ua.
Закарпатська обласна газета «Срібна Земля»:http://www.sz.uz.ua.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Фоторепортажі

Prev Next

Відеорепортажі

Prev Next

УУБА реклама 2020 березнь

УжБК УУБА реклама 2020 березень

Карта єпархії

   (Закарпатська область)
zakarpatie map

x 247c004d

Блаженніший Епіфаній

Митрополит Київський
і всієї України, Предстоятель
Православної Церкви України


 DSC1632

 

Преосвященнійший Віктор

єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією